top of page
Coaching 1:1

”Att boka enskild coaching för att prata om hur en enskild merarbete kan hitta verktyg att må bättre är värdefull tid både för individen och företaget.” 
 

- Josefin Andersson

Tjolöholm220518-11_digital.jpg
Coaching 1:1 är att skräddarsy utveckling
efter individens unika behov

Förebygg risken för enskilda medarbetare att hamna i stress och utmattning eller hjälp den som redan hamnat där att komma vidare. Bygg trygghet och läkning genom att boka enskilda samtal.

  • Samtal med inslag av praktiska verktyg för att kunna fånga upp tidiga signaler på stress.

  • Anpassas efter den enskilda inidivdens utmaningar

  • Boka in 45-75 min/tillfälle

Förebygg stress

  • Samtal för att hitta tillbaka till energi och välmående.

  • Övningar för stresshantering och/eller upplägg för rehab vid sjukskrivning

  • Beteendeförändring

  • 45-75 min/tillfälle, minst 5 tillfällen rekommenderas för att få effekt som håller i längden

Vid stress och utmattning

Coaching för ledare

  • Bygg på förståelse för stress-fysiologins grunder för att bättre möta medarbetare som upplever stress och/eller utmattning.

  • Hitta din egen ledarstil och unika förmåga att navigera gruppen i tid av både framgång och förändring.

  • 45-75 min/tillfälle

bottom of page