Om Älska Vara Nu

Josefin Andersson är kommunikatören som bytte reklam- och kommunikationsbranschen mot konsten och utforskandet av kroppens förmåga till självläkning genom yoga, meditation och att vistas i naturen. Hon har, förutom en kandidat i Media Management vid Linnéuniversitet, yrkeshögskoleutbildning inom försäljning och marknadsföring, gruppträningsutbildning från Les Mills  för koncepten Body Pump och SPRINT. Utöver det är hon utbildad yogalärare inom de lugnande och terapeutiska stilarna yin, restoartive och somatiskt utforskning genom fri rörelse. De är alla lugna lugna yogaformer som alla syftar till naturlig reglering av nervsytetmet.

 

Efter några år i kommunikations- och reklambranschen började Josefin känna längtan efter något hon gjort mycket tidigare i livet - att måla. Hon sa därför upp sig från sin tjänst som produktionsledare på Forsman & Bodenfors Factory för  återutforska konsten, och skapande i färg och ord. Saker föll på plats under året på Nordiska Folkhöskolan där Josefin ganska snart upptäckte ett nytt personligt uttryck.  Genom att inte längre behöva sitta på kontor dagarna i ända kunde hon använda yogan, mediationenen och naturens stillhet dagligen på ett annat sätt, vilket möjliggjorde ett skapande med färgen infrån och ut, snarare än utifrån och in som hon tidigare använt.

Insikten i att det i den kombinationen och processen bor en otrolig läkning och kreativ drivkraft var det inga tvivel om. Kraften som hon under en längre period saknat infann sig igen och att kroppen mådde bra av att både yoga, vara i naturen och att skapa blev tydligare allt eftersom tiden gick. Parallellt med konststuiderna utbildade hon sig därför samtidigt till yogalärare och märkte hur mycket hon saknat att undervisa och hålla klass. 

 

Pausen från kommunikations-  och reklambranschen ledde alltså till bildandet av företaget Älska Vara Nu.  Efter examen från konststudierna föll det sig därför naturligt att slå ihop de områden hon tidigare arbetat med konsten och yogan och startade Älska Vara Nu. Företaget grundades hösten 2019 med en vision om att få sprida den kraft, kreativitet och läkning som bor i  stillheten och skapandet. 

 

Josefin är verksam i Göteborg där hon driver Rehabprogram för utmattade, klasser i yin- och restorativeyoga, kurser och workshops där yogan kombineras med skapande i färg och/eller ord. Hon jobbar också som gästlärare på Bildskolan på Nordiska Folkhögskolan samtidigt som hon håller klasser och workshops både i Göteborg och runt om i Sverige.

 

För främjande av entreprenörs- och konstnärsskapet delar hon utrymme med fem andra kreatörer på Studio Papp i Majorna och håller med jämna mellanrum vernissage i Göteborg. Under våren ingår Josefin ett längre konstprojekt med fokus på ensamhet och hur det påverkar vår samtid.  

Utbildning

NÄRA - Vidareutbildning för yogalärare

Yoga Buddhi, Göteborg

Utveckling av guidning i medveten närvaro, reglering av nervsystemet och somatiskt utforskande in i ledd asana.

Restorativeyogalärarutbildning

Connective Institute, Kungsbacka

Grundutbildning.

Yinyogalärarutbildning

Connective Institute, Kungsbacka

Grundutbildning.

Visuellt berättande, Text & Bild, Projektkurs
Nordiska Folkhögskolan, Kungälv

Utforskande av konst, skapande, gestaltning genom personligt uttryck i bild, text och ljudproduktion.

Media Management, 180 hp

Linnéuniversitetet, Kalmar
Medie- och kommunikationsvetenskap, medieproduktion (webb, grafisk design, radio och video) och företagsekonomi

 

Utbytestermin, företagsekonomi, 30 hp
University of South Wales, Cardiff, Storbrittanien
Marketing communications, environmental analysis, HRM in context, entrepreneurial management, talent development for sustainability, resource and talent planning

 

Yrkeshögskoleexamen, Den moderna säljaren, 200 p Drivkraft AB, Kalmar
Försäljning, marknadsföring och företagsekonomi

Erfarenhet

Ägare | Älska Vara Nu

Yoga, konst, organisationsutveckling och kommunikation samt Rehabprogram för utmattade.

Säljare | MQ Arkaden
Del i säljteamet. Fokus på hållbarhet, personlig service och helhets- upplevelse för kunden.

Produktionsledare | Forsman & Bodenfors Factory

Tidplaner, kundkontakt, budget i nära samarbete med projektledare och kreatörsteam.

Kommunikatör | Region Kalmar län

Delat uppdrag med projekt för tobaksfria ungdomar, Primärvården, sociala medier, samt övrigt uppdrag kring intern och extern kommunikation, medieproduktion och marknadsföring.

Gruppträningsinstruktör | Wellness Studio Kalmar Instruerar i Body Pump & Les Mills SPRINT

Projektledare | Alarmstreet Reklam Kalmar
Extraanställning som projektledare för kortare uppdrag, exempelvis reklamfilm.

Säljare | Din Sko Kalmar
Del i säljteamet, ansvarig för herravdelningen samt arbetade med butikskommunikation och kampanjer

Säljare | MQ Kalmar Hansa, Karlstad City
Del i säljteamet, vana att arbeta i både större och mindre butik och sälja in ett helhetskoncept till kunden från en mix av varumärken.

Älska Vara Nu, Eklandagatan 35,

412 82 Göteborg         

 

E-post: alskavaranu@gmail.com       

 

Telefon: 070-424 63 89

©2019 by Älska Vara Nu