top of page

Om Älska Vara Nu

Josefin Andersson är kommunikatören som bytte reklam- och kommunikationsbranschen mot konsten och utforskandet av kroppens förmåga till självläkning genom fria rörelse, yoga, meditation och att vistas i naturen. Hon har, förutom en kandidat i Media Management vid Linnéuniversitet studerat företagsekonomi, entreprenörsskap och fördjupad organisationskultur på University of South Wales i Cardiff, yrkeshögskoleexamen inom försäljning och marknadsföring, gruppträningsutbildning från Les Mills  för koncepten Body Pump och SPRINT.

 

Utöver det är hon utbildad som yogalärare inom de lugna och kroppsterapeutiska stilarna yin, restoartive och somatiskt utforskning genom fri rörelse. De är alla lugna yogaformer som syftar till naturlig reglering av nervsystemet, vilket är en grund för att komma vidare med arbetet att förstå kroppens språk. Ett språk som Josefin menar är avgörande för relationen till oss själva och varandra.

KS_14052021_6651.jpg

Längtan efter skapande och rörelse ledde till Älska Vara Nu

Efter några år i kommunikations- och reklambranschen började Josefin känna längtan efter något hon gjort mycket tidigare i livet - att måla. Hon sa därför upp sig från sin tjänst som produktionsledare på Forsman & Bodenfors Factory för  att återutforska konsten, och skapande i färg och ord. Saker föll på plats under året på Nordiska Folkhögskolan där Josefin ganska snart upptäckte ett nytt personligt uttryck.  Genom att inte längre behöva sitta på kontor dagarna i ända kunde hon använda yogan, meditationen och naturens stillhet dagligen på ett annat sätt, vilket möjliggjorde ett skapande med färgen inifrån och ut, snarare än utifrån och in som hon tidigare använt.

Insikten i att det i den kombinationen och processen bor en otrolig läkning och kreativ drivkraft var det inga tvivel om. Kraften som hon under en längre period saknat infann sig igen och att kroppen mådde bra av att både yoga, vara i naturen och att skapa blev tydligare allt eftersom tiden gick. Parallellt med konst-
studierna utbildade hon sig därför samtidigt till yogalärare och märkte hur mycket hon saknat att under-visa och se människor blomma med flöde och förändring.

Pausen från kommunikations-  och reklambranschen, som också innehöll en sjukskrivning för utmattningssyndrom krävde en ordentlig uppgradering, livsuppvaknande och ett en gång för alla avslut med den duktiga flickan hon alltid varit innan, ledde alltså till bildandet av det som idag är Älska Vara Nu. 

 

Att efter examen från konststudierna slå ihop de tidigare erfarenheterna med konsten och yogan och starta Älska Vara Nu föll dig alltså helt naturligt. Företaget grundades hösten 2019 med en vision om att få sprida den kraft, kreativitet och läkning som bor i  stillheten och skapandet. 

 

Josefin är verksam i Göteborg där hon driver Rehabprogram för utmattade, håller klasser i yin- och restorativeyoga och kursen Hej mer kreativit! Hej då prestation. I övrigt undervisar hon också workshops där yogan kombineras med skapande i färg och/eller ord och undervisar också som gästlärare på Bildskolan på Nordiska Folkhögskolan.

 

Konsten tar allt mer plats

Konsten är något som tar mer och mer plats i hennes liv och företagande. Efter första egna utställningen hösten 2019 har hon ställt ut på Galleri Egnell i Göteborg, Strandverket Konsthall på Marstrand och The Gallery hos Gothia Towers i Göteborg. Sedan sommaren 2021 driver Josefin i egen regi  Galleri Loftet på Tjolöholm Slott utanför Kungsbacka i Halland. Ett sommargalleri som erbjuder hennes och gästande konstnärers konst till de som vill samla. Hon säljer också konst till konstföreningar och företag. Sedan våren 2020 ingår Josefin också ett längre konstprojekt med fokus på ensamhet och hur det påverkar vår samtid.

 

Varmt välkommen till Älska Vara Nu! 

Utbildning

Smart Body Smart Mind, Kanada

Nervsystemsreglering med såväl praktiska som teoretiska kunskaper kring hur vi kan läka i grunden och genom rörelse leva ett friskare och hållbart liv.

Frigörande röst
Felicia Falck, Göteborg

Grundläggande kunskaper inom röstområdet och röstens inverkan på kropp och själ och förtydligande av både konstnärligt uttryck samt ytterligare grund i rollen som lärare, kursledare och föreläsare.

NÄRA - Vidareutbildning för yogalärare

Yoga Buddhi, Göteborg

Utveckling av guidning i medveten närvaro, reglering av nervsystemet och somatiskt utforskande in i ledd asana.

Restorativeyogalärarutbildning

Connective Institute, Kungsbacka

Grundutbildning.

Yinyogalärarutbildning

Connective Institute, Kungsbacka

Grundutbildning.

Visuellt berättande, Text & Bild, Projektkurs
Nordiska Folkhögskolan, Kungälv

Utforskande av konst, skapande, gestaltning genom personligt uttryck i bild, text och ljudproduktion.

Media Management, 180 hp

Linnéuniversitetet, Kalmar
Medie- och kommunikationsvetenskap, medieproduktion (webb, grafisk design, radio och video) och företagsekonomi

 

Utbytestermin, företagsekonomi, 30 hp
University of South Wales, Cardiff, Storbrittanien
Marketing communications, environmental analysis, HRM in context, entrepreneurial management, talent development for sustainability, resource and talent planning

 

Yrkeshögskoleexamen, Den moderna säljaren, 200 p Drivkraft AB, Kalmar
Försäljning, marknadsföring och företagsekonomi

Erfarenhet

Ägare | Älska Vara Nu

Yoga, skapande, konst, organisationsutveckling,

och Rehabprogram för utmattade.

Produktionsledare | Forsman & Bodenfors Factory

Tidplaner, kundkontakt, budget i nära samarbete

med projektledare och kreatörsteam.

Kommunikatör | Region Kalmar län

Delat uppdrag med projekt för tobaksfria

ungdomar, Primärvården, sociala medier, samt

övrigt uppdrag i intern och extern kommunikation, medieproduktion och marknadsföring.

Gruppträningsinstruktör | Wellness Studio Kalmar Instruerar i Body Pump & Les Mills SPRINT

Projektledare | Alarmstreet Reklam Kalmar
Extraanställning som projektledare för kortare

uppdrag, exempelvis reklamfilm.

647A5B71-55CD-49B8-9E92-C7BF20FDEB4C.JPG
bottom of page