top of page

Mmm..! Skriva

Relaxing on Hammock

Läk med ord

Upptäck färg och form med fritt skapandet i fokus för att komma bortom prestation, borden och måsten. 

Att skriva är ett sätt att uttrycka tankar, känslor och berättelser.  Genom att sätta ord på det som pågår inom oss kan vi med text skapa utrymme för det vi annars så lätt trasslar in oss i, eftersom det ofta hjälper oss att få klarhet och distans till det som annars tenderar att skapa stress och röra på vår insida.

För att gå på en klass i skapande skrivande behöver du varken vilja eller ha ambitionen att använda text för någon annan än dig själv. Orden används på ett lekfullt sätt utifrån olika teman. Du får guidning genom tekniker som flödesskrivning, ordlek och enkla texter baserade på ett tema eller intention. Allt för att du i stunden lär dig öva på att få pennan och kroppen att skapa nya perspektiv och vinklar så du kan må bättre i din vardag. 

bottom of page